Paaskaarsen

De officiële paaskaarsen met paasreliëf zijn zeer stijlvolle kaarsen met een kerkelijke paasboodschap. Elk jaar heeft de paaskaars een nieuw reliëf en komt het recente jaar in de jaarband te staan. Evenwel kunt u ook losse jaarbanden kopen om oude paaskaarsen een recente jaarband te geven. Onderstaand meer informatie over de reliëfs. De paaskaarsen zijn verkrijgbaar in 4 maten en met 4 verschillende reliëfs. De vlam symboliseert de herrijzenis van Jezus Christus. Deze kerkelijke huispaaskaarsen worden steeds meer in huiselijke kring als sfeervolle paaskaars gebrand.

19 producten

19 producten

Paaskaarsen met kerkelijke afbeeldingen

LEVERING BINNEN 2 DAGEN
De kerkelijke huispaaskaarsen zijn verkrijgbaar met 4 reliëfs in verschillende afmetingen. De maat wordt achter de naam aangegeven in hoogte/ diameter in mm.
Bestelt u er een kandelaar bij? Dan wordt het pengat van de kaars op maat gemaakt.
Elk jaar hebben de paaskaarsen een nieuw reliëf. Zie onderaan voor uitleg over de reliëfs. Begin van elk jaar staan de kaarsen met de nieuwe reliëfs online.
Met pasen wordt de wederopstanding van Jezus gevierd, drie dagen na zijn kruiziging. Het branden van een kaars tijdens de paasdagen staat symbolisch voor het licht van Christus en zijn verrijzing waarbij het goede het kwade overwint. In de Paasnacht wordt de kaars ontstoken. De paaskaars brandt officiëel tijdens alle vieringen vanaf Pasen tot Pinksteren. Na Pinksteren wordt de paaskaars vaak gebruikt bij doopplechtigheden en bij uitvaarten.
Deze huispaaskaarsen worden geleverd met vijf wierooknagels. Deze nagels worden op de hoeken van het kruis en in het midden van het kruis in de kaars gestoken. Zij symboliseren de 5 wonden van Jezus.

De reliëfs van de (Huis-)paaskaarsen

Reliëf A
Het triomferende paaslam met een vaandel is een symbool van de opstanding van Christus. Een golvende vlag met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de banier van de opstanding. Dit symbool is afgeleid van het visioen van Constantijn de Grote, die de adelaar op de Romeinse standaard verving door een kruisvormig embleem.

Reliëf B
Het verhaal van de wonderbare visvangst is een gebeurtenis in het evangelie van Lucas. Na een nacht niets gevangen te hebben draagt Jezus de vissers op hun netten opnieuw uit te werpen waarna ze zoveel vis vangen dat de netten bijna scheuren. Na deze gebeurtenis laten de vissers hun netten in de steek en volgen ze Jezus.

Reliëf C
Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. Brood en beker staan symbool voor het lichaam en bloed van Christus.

Reliëf D
Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt. Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid. Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde.

De kleur blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid. Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid. Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

Paaswake kaarsen

De liturgie van de Paaswake begint bij zonsondergang en eindigt bij zonsopgang tijdens de nacht van paaszaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus' verrijzenis. Middels het aansteken van de paaskaars gedenken katholieken dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus. De paaswakekaarsen worden doorgaans met druipschaaltjes verkocht, zodat de kaarsjes kunnen worden vast gehouden, zonder last te hebben van eventueel druipend kaarsvet.

Voor meer paassfeer gaat u naar de Categorie Paasartikelen en Paasdecoratie.